Välkommen till SeniorNet Järfälla!

Under våren har vi haft tematräffar varje helgfri torsdag kl 15:00 i Huset på Höjden.

Program finns i Kalendern och adress och karta till vår lokal finns under Verksamhet i menyn. Vi gör nu ett uppehåll med våra träffar fram till slutet av september, håll utkik här för information.

Förslag på ämnen att ta upp på dessa träffar kan man mejla till redaktören: miguel@breien.se.

Äldre lär äldre om datorer och internet

Vi är f n ca 50 medlemmar och i SeniorNets gemenskap hanterar vi frågeställningar du kan ha kring datorns användande som t. ex. datasäkerhet, internet, e-post, sociala medier och bilder.

Miguel har också lovat ställa upp för att om möjligt hjälpa oss medlemmar då vi får problem med IT-världen. Det går bra att mejla miguel@breien.se .

Besök gärna Kalendern för aktuellt program.

Vi vill gärna pusha lite för IT-Hälsan så här är en länk till IT-Hälsan.se .

Internetstiftelsen har en hemsida som är väl värd att titta på, mycket att läsa. 

SeniorNet Järfälla är en lokalförening under SeniorNet Sweden och vi startade vår verksamhet 1999.

Klubbens verksamhet bedrivs i samarbete med Studieförbundet ABF.

hit counter