Start

Välkommen till SeniorNet Järfälla!

Under våren har vi haft tematräffar varje helgfri torsdag kl 15:00 i Huset på Höjden.

Program finns i Kalendern och adress och karta till vår lokal finns under Verksamhet i menyn. Vi gör nu ett uppehåll med våra träffar fram till slutet av september, håll utkik här för information.

Förslag på ämnen att ta upp på dessa träffar kan man mejla till redaktören: miguel@breien.se.

Seniorer lär seniorer om IT.

Vi är f n ca 50 medlemmar och i SeniorNets gemenskap hanterar vi frågeställningar hur du kan använda dagens IT utrustning som dator, surfplatta och mobiltelefon. Användningsområden är många, t. ex. datasäkerhet, internet, e-post, sociala medier och bilder.

Miguel har också lovat ställa upp för att om möjligt hjälpa oss medlemmar då vi får problem med IT-världen. Det går bra att mejla miguel@breien.se .

Besök gärna Kalendern för aktuellt program.

Förutom Seniornet Swedens hemsida kan man finna värdefull information på hemsidorna för IT-Hälsan.se och Internetstiftelsen.

SeniorNet Järfälla är en lokalförening under SeniorNet Sweden.
Klubbens verksamhet bedrivs i samarbete med Studieförbundet ABF.

hit counter