Om oss

SeniorNet Järfälla är en ideell klubb med ca 50 medlemmar, utan vinstsyfte och helt opolitisk, och ingår i SeniorNet Sweden.

Verksamheten bedrivs i samarbete med Studieförbundet ABF.
Varje helgfri fredag kl 10:00-12:00 under vår- och hösttermin
träffas medlemmarna i Viksjöträffen, Viksjöplan 4 i Viksjö Centrum.

Medlemmen betalar en årsavgift om 250 kr till SeniorNet Sweden.
SeniorNet-klubben i Järfälla har även valt att ta ut en klubbavgift om 50 kr per termin.

E-post till klubben: jarfalla@seniornet.se
Organisationsnummer: 802410-7495
Plusgiro för avgifter till klubben: 960936-3
För medlemsavgifter se https://seniornet.se/medlemskap/betalning/

Uppdaterat 2020-02-11